Wat doen wij op het gebied van duurzaamheid

Graag vertellen wij over onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid, te beginnen met een kort overzicht:

Duurzaamheid

LC Kidswear is onderdeel van de JOLO Fashion Group en is verantwoordelijk voor de twee merken Le Chic en LCEE. Sinds begin 2016 zijn onze productmanager, stylisten en merchandisers betrokken bij het duurzaamheidsprogramma van de groep. Toen in juli 2016 het Convenant ‘Duurzame Kleding en Textiel’ tussen de Nederlandse overheid, branche organisaties en maatschappelijke organisaties tot stand kwam, was LC Kidswear één van de ondertekenaars. Sindsdien zetten wij elk jaar stappen om onze merken duurzamer te maken en bij te dragen aan duurzaamheid binnen JOLO Fashion Group als geheel.

Verantwoorde keten

Het grootste deel van onze productie vindt plaats in China, waar ruim 80% van onze inkoop wordt gedaan. Om goed te kunnen inschatten wat de risico’s zijn in dit land, hebben wij een analyse gemaakt, waaruit de volgende prioriteiten naar voren zijn gekomen:

 1. eerlijke beloning
 2. veiligheid en gezondheid op de werkplek
 3. gebruik van ruwe materialen

Deze risico analyse is hier te downloaden.

In China werken wij met een vaste partner die leveranciers selecteert en de productie begeleidt. Een klein deel wordt geproduceerd in Turkije en India. Omdat wij veel verschillende stijlen in relatief kleine hoeveelheden produceren, zoekt onze partner naar veelal kleinere naaiateliers die zich kenmerken door flexibiliteit in de omschakeling van stijlen en vakmanschap om de kleine gedetailleerde kledingstukken voor kinderen te vervaardigen.

In 2018 werkte LC Kidswear met 19 leveranciers die 24 productielocaties vertegenwoordigden. Met onze leveranciers willen wij een lange termijn relatie hebben en als partners samenwerken om de ontwikkeling naar duurzaamheid in onze industrie verder vorm te geven.

In November 2017 heeft JOLO Fashion Group voor al haar leveranciers, dus ook voor die van LC Kidswear een handboek ‘the Way we Work’ geïntroduceerd met daarin een aantal uitgangspunten voor duurzaamheid.

Inmiddels heeft het handboek drie onderdelen die in onderstaand schema zijn weergegeven.

Een belangrijke partner is AMFORI, de organisatie die een wereldwijde Code of Conduct heeft ontwikkeld onder de naam BSCI (Business Social Compliance Initiative).

In November 2018 heeft de eerste ‘Supplier Summit’ in China plaatsgevonden. Dit is een bijeenkomst voor onze belangrijkste leveranciers om samen te leren over duurzaamheid en met elkaar concrete afspraken te maken. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij onze uitgangspunten voor duurzaamheid geïntroduceerd, waarop we onze productielocaties in het komende jaar gaan beoordelen. Deze uitgangspunten zijn afgestemd op de principes van BSCI. Op basis van bevindingen wordt een verbeterplan opgesteld mocht dit nodig blijken te zijn. Ook helpen wij de productielocaties door middel van training en coaching om verbeteringen te kunnen realiseren.

Onze uitgangspunten voor een verantwoorde keten zijn gebaseerd op 7 vereisten:

 1. Inzicht in alle productielocaties waar onze producten worden gemaakt
 2. Voorkomen van kinderarbeid
 3. Geen dwangarbeid
 4. Geen ernstige veiligheidsrisico’s
 5. Reële en accurate lonen en overzichtelijk vastleggen van werkuren
 6. Ongevallenverzekering voor werkers
 7. Geen ernstige milieuvervuiling

Duurzaam product

Naast een verantwoorde keten, vindt LC Kidswear het belangrijk om rekening te houden met de impact op het milieu en dierenwelzijn van ons product. De mode-industrie is wereldwijd verantwoordelijk voor een grote impact op het milieu. Wij willen een bijdrage leveren door duurzamere materialen te kiezen, restricties toe te passen op het gebied van chemicaliën en op dieren gebaseerde materialen te vermijden als het dierenwelzijn in het geding komt.

Daarom hebben wij ons de volgende doelen gesteld:

 1. Wij willen zoveel mogelijk werken met biologische katoen voor onze producten die van dit materiaal zijn gemaakt. Wij zijn al begonnen met de kledingstukken voor de allerkleinsten, maar daar houdt het niet bij op. In de komende jaren worden ook kledingstukken voor de oudere kinderen stap voor stap van biologische katoen gemaakt daar waar mogelijk.
 2. Voor onze producten die van 100% polyester zijn gemaakt, zoals veel van onze jassen, hebben we gekozen voor het gebruik van gerecyclede polyester. Oude kledingstukken die in China worden ingezameld worden in kleine stukjes gehakt en daarna via een chemisch proces weer teruggebracht tot de basisgrondstof waarvan nieuwe garens, stoffen en uiteindelijk kledingstukken worden gemaakt. Ook hier zijn we begonnen met een klein aantal styles. In de komende jaren voorzien wij een groei om geleidelijk aan zoveel mogelijk van onze jassen van dit materiaal te maken.
 3. In de Nederlandse ‘Wet dieren’ staat de intrinsieke waarde van het dier centraal. Dit betekent dat dieren een eigen waarde hebben en wezens zijn met gevoel. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van dieren. LC Kidswear heeft ervoor gekozen om de volgende op dieren gebaseerde materialen niet te gebruiken: vachten, dons van eenden en ganzen die levend geplukt zijn en/of gedwongen gevoed worden, wol van schapen waarvan de huid wordt weggesneden (mulesing) en schelpen.
 4. Voor het gebruik van chemicaliën hebben wij een RSL (restricted substances list) gemaakt, die in lijn is met Europese wetgeving en op sommige punten nog iets verder gaat. Al onze leveranciers hebben deze lijst ontvangen en bevestigd dat binnen deze restricties wordt geproduceerd. Vanaf de tweede helft van 2019 gaan wij steekproefsgewijs een aantal kledingstukken uit onze collecties laten testen op deze uitgangspunten.

Samen leren

Werken aan duurzaamheid is een continu leerproces, zowel voor ons als voor onze toeleveranciers en onze klanten. Het team van LC Kidswear heeft in de afgelopen jaren deelgenomen aan het duurzaamheidsprogramma van JOLO Fashion Group en veel geleerd op het gebied van duurzaamheid in de textielindustrie. Op basis van deze kennis, zijn we gestart met diverse projecten, zoals eerder beschreven. Onze leveranciers zijn onderdeel van de jaarlijkse ‘Supplier Summit’ en leren net zoals wij over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waaronder keuze van duurzame materialen, water besparing, vervuiling, etc.

Zelf zijn wij veel bewuster aan het werk gegaan met ons kwaliteitsproces om zo nog minder fouten in monsters te maken, met als gevolg minder afgekeurde kledingstukken, minder last- minute vervoer door de lucht en vooral ook minder stress voor iedereen die meehelpt om onze producten te maken. Het is onze bedoeling om samen met partners en klanten ook de eindconsument te bereiken en te helpen met het maken van positieve duurzame keuzes.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Marjoleine Bakker, coördinator duurzaamheid bij JOLO Fashion Group.
Haar e-mailadres is m.bakker@jolo.nl